Resirkulere

I Norge er vi blitt stadig flinkere til å donere klær til gjenbruk. Allikevel kaster hver av oss mellom 8-11 kg tekstilavfallet hvert år. Dette er ressurser på avveie. Nesten alle tekstiler kan enten gjenbrukes eller resirkuleres. Det sparer miljøet, og skaper nye verdier. 

Kom på Jernbanetorget og lær hvordan klær og tekstiler blir gjort om til nye materialer og produkter!   

Hver dag hele året kan du levere brukte klær og tekstiler til Fretex, UFF, Røde Kors, H&M, Lindex eller IKEA. Hele og fine klær og husholdningstekstiler blir solgt igjen eller gitt til andre som trenger det. Det som ikke kan brukes som det er, blir sydd om eller gjort om til andre produkter. Resten kan resirkuleres til matter, isolasjon eller helt nye stoffer til helt nye klær. 

HVA HAR DET Å SI FOR MILJØET? Det krever mye av miljøet å lage et plagg eller en gardin. Østfoldforskning har regnet ut at for hver kilo klær som leveres til ombruk og gjenvinning, sparer vi miljøet for ca 2.500 liter vann, en halv liter kjemikalier og over 11 kilo CO2