Hvorfor?

Samarbeidsaktørene bak Tekstilaksjonen 2016 ønsker gjøre det like naturlig å reparere, dele eller resirkulere klær og tekstiler som å pante flasker. 

"Tekstilaksjonen er vår felles anledning til å øke engasjementet og kunnskapen om gjenbruk og resirkulering av klær. Det er både enkelt, lønnsomt og bra for miljøet. Hvis vi alle etablerer gode vaner gjennom hele året vil ingen tekstiler havne i avfallet." 

”Min Klode er med på Tekstilaksjonen fordi reparasjon og redesign er kreativt og gøy! Vi vil bidra til at barna våre tenker redesign før kast og reparasjon før kjøp.” 

- Ingvill Kerob, Min Klode


” Virke oppfordrer alle handelsaktører til å engasjere seg i å lukke kretsløpet og mener overgangen til et grønnere samfunn og en sirkulær økonomi representerer store muligheter for nye og eksisterende bedrifter som tar utfordringen.” - Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke


”Klær og tekstil har en stor verdi selv om klærne er brukt. Mud Jeans lager nye klær på en etisk korrekt måte av brukte plagg og bærekraftige råvarer, som gir en miljømessig- og menneskelig gevinst.” - Mike Dongelmans, Mud Jeans«UFF deltar i tekstilaksjonen for nok en gang å sette fokuset på at brukbare tekstiler skal ombrukes – til gavn for miljøet og verdens fattigste mennesker» 
 - Rosa Marielle Fried, UFF


«Renovasjonsetaten er med på Tekstilaksjonen 2016 fordi vi er IMOT tekstiler i restavfallet, og FOR et langt liv for det gamle tøyet deres.» - Renovasjonsetaten


"Bergans er med fordi vi vil vise at det går an å reparere klærne selv om det er tekniske sportsklær. Med dette kan vi forlenge livslengden av produktene som igjen minsker det totale fotavtrykket. «Lenge leve produktet» er slagordet vårt og vi vil gjøre alt vi kan for å tilby løsninger på veien dit!"  - Christoph Centmayer, Bergans


«Nordmenn er generelt ganske flinke til å levere klær og sko til gjenbruk, mens interiørtekstiler oftere havner i restavfallet eller blir liggende ubrukt i skapet. Vi håper Tekstilaksjonen kan bidra til å gjøre folk oppmerksomme på den verdien som ligger i brukte tekstiler, slik at enda flere gardiner, håndklær, duker, tepper, grytekluter og sofatrekk kan få et lengre liv – enten hjemme eller gjennom tekstilinnsamlingen.» - Yngvill Ofstad, IKEA Norge


«Lindex deltar på Tekstilaksjonen for å bidra til å sette fokus på at det årlig kastes store mengder tekstiler i restavfallet i Norge.

Det vil vi endre på, og sammen med andre store aktører vil vi engasjere våre kunder til å ta vare på gamle klær og tekstiler på beste måten. – Nina Haugen, Lindex


"For oss i Norsk Gjenvinning finnes det ikke søppel mer. Avfall er det er en ressurs og råvare for industrien som ikke må komme på avveie. Å sortere og levere er lite og enkelt, men bidrar til noe stort og viktig." Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning